onsdag 25 maj 2016

DALÍ, DELAUNAY OCH TEXTILA EGENSKAPER - Artist Textiles 16/9-25/9 2016


Vi har pratat Dalí, textila egenskaper och daterade mönster med Linda Worbin, professor inom forskningsområdet design med fokus på föränderliga textila tryck. Just nu arbetar hon vid Högskolan i Borås och 2010 disputerade hon med avhandlingen "Designing Dynamic Textile Patterns". Utifrån vilket perspektiv tittar du på Artist Textiles?
Det första jag fokuserar på när jag besöker utställningen är hur jag som besökare förväntas gå härinne. Jag brukar göra lite olika när jag går på utställningar. Beroende på hur nyfiken jag blir så kan jag bestämma mig för att jag inte ska läsa på skyltarna och istället bara gå in och uppleva det jag möter. Så kände jag dock inte när jag kom in på Artist Textiles. Här behövde jag veta vad utställningen handlar om. Titeln skapar ju vissa förväntningar med tanke på de kända konstnärerna men vad jag möts av är inte vad jag förväntar mig. Mina associationer till de kända namnen är något annat.

Vad fokuserar du på i utställningen?
Då utställningen handlar om konstnärer och deras konstverk i en ny konstform så tycker jag att det känns det lite fegt att spänna upp allting som om det vore målningar. Det känns lite ängsligt. Varför inte visa det textila egenskaperna istället för att visa textilierna som om det vore illustrationer? Sidensjalarnas kvalitet och textiliernas fall som inte visas upp gör att den textila känslan försvinner. Sjalarna av Sonia Delaunay är däremot ett exempel på när textilen kommer till sin rätt. Det uppstår nya mönstermöten när sjalarna är vikta och textilens egenskaper kommer fram. När textilen viks så spelar mönstret en ny roll och det känns medvetet och spännande. Sonia Delaunay har jobbat mycket med rörelse i sina mönster vilket kommer fram i utställningen. Däremot hade jag gärna sett textilernas egenskaper i fler av verken. Sedan kan jag inte komma ifrån att så fort jag tittar på ett mönster så finns det någonting i min hjärna som börjar fokusera på var rapporten går och hur stor den är. Det är lite som en arbetsskada. 

Hur ser du på begreppet tidstypiskt i förhållande till Artist Textiles?
Det jag kommer att tänka på är att många av färgerna kan kännas daterade, men också formgivningen. Det kan också märkas på hur rapporterna ser ut. Gatorna och rapporterna framträder väldigt tydligt i vissa mönster vilket inte känns så medvetet. Så kan självklart mönster se ut även idag, men mycket av de äldre mönstren känns upprepade. Det beror ju på att tekniken såg annorlunda ut än vad den gör idag. Vissa tryck som exempelvis de av Matisse eller Dalí blir ju automatiskt daterade, då jag känner igen konstnärerna och associerar de med en tid som har passerat. Men samtidigt finns det vissa mönster som lika gärna hade kunnat fungera idag. 

Vilket mönster tycker du är extra intressant och varför?
Jag fastnade för Dalís Desert rocks. Det känns väldigt typiskt Dalí. Samtidigt behöver det inte innehålla myrorna som kryper eller de typiska klykorna. Men det är ändå någonting i penselföringen som skvallrar Dalí. Han har lyckats behålla sin stil och fört över den till ett textilt mönster på ett sätt som jag tycker fungerar bra.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar