lördag 11 juni 2016

THE OMEGA WORKSHOPS - Artist Textiles 16/9-25/9 2016

Textile swatches av the Omega Workshops, 1913. Bild från Artists' Textiles 1940-1976 av Rayner, Chamberlain och Stapleton.

Konstnären Raoul Dufy gjorde stora framsteg inom textildesign och det hade stor påverkan på andra konstnärers arbete internationellt. I Storbritannien uppmärksammandes den franska moderna konsten tack vare den brittiske konstnären Roger Fry. Han organiserade och kurerade år 1910 och 1912 två viktiga utställningar med samtida fransk målning. Det var även i samband med dessa utställningar som Fry myntade termen "post-impressionalism".

Under utställningen år 1912 visades många fauvistiska och kubistiska verk, som till exempel verk av Matisse och Picasso. Många konstnärer inspirerades på den tiden av den europeiska modernismen och konstnärer som de så kallade 'Bloomsbury'-painters, Vanessa Bell, Duncan Grant, konstnärerna Wyndham Lewis, Frederick Etchells, William Roberts, Edward Wàdsworth och franska skulptören Henri Gaudier-Brzeska.

Dessa konstnärer är idag kända som The Omega Workshops. Konstnärerna bildade tillsammans ett slags konstnärskooperativ. Med Fry i spetsen skulle the Omega Workshops verka för tillförlitliga löner för de medverkande i kooperativet. Men Fry hade även ett annat syfte med kooperativet, och det var att blottlägga och bryta ner den, enligt honom, felaktiga åtskillnaden mellan mer akademiska konstarter och det vi traditionellt sett som konst (Fine art) och konsthantverk (applied art). Företaget The Omega Workshops kom sedan att designa och producera möbler, textilier och andra inredningstillbehör. Fry var noga med att konstnärens rykte inte skulle få för stort fokus. Istället skulle kvaliteten vara det viktiga och därför märktes samtliga verk med endast bokstaven Omega.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar