fredag 22 april 2016

ATT DEMOKRATISERA KONST - Artist Textiles 16/9-25/9 2016


Morgonrock med Sonia Delaunay-tryck, 1926

Har du sett Dalí-slipsen, Picassos tryck på après ski-jackan eller morgonrocken med Delaunay-tryck? Hur kommer det sig att dessa kända konstnärer började intressera sig för en helt ny bransch och låta sina verk synas i helt nya sammanhang?

Efter andra världskriget började fler och fler konstnärer engagera sig i textil massproduktion. Detta var en slags reaktion på den snabbt växande och tekniskt avancerade industri som fanns i de västerländska samhällena, främst i Storbritannien och USA. Det fanns en vilja hos många konstnärer att göra sina verk tillgängliga för fler än de med mycket pengar. De ville nå ut till vanliga människor. Genom att kombinera konst och massproduktion skulle alltså alla medborgare kunna stoltsera med ett mästerverk i sina hem.

Den brittiska konstnären och textildesignern William Morris var en av de första i denna rörelse och fler följde hans exempel i slutet av 1800-talet och tidigt under 1900-talet. Textiltryck var en perfekt metod att använda för att sprida högkvalitativ konst till alla. Konsttextilierna trycktes först som tyglängder och senare utvecklades detta till produkter som plagg och möbler. 

Men som svar på många av de tidiga försöken till demokratisering av konsten så möttes de av både negativa och elitistiska attityder. Kritiken riktades gentemot de nya material som användes, de billiga industriella tillverkningsmetoderna och marknadsföringen mot massan. Detta gjorde att det istället  tenderade att bli dyra traditionella hantverk som såldes i exklusiva butiker. Konstnärsdesignade textilier kom alltså, trots den goda tanken, att bli ett privilegium åt en välbärgad minoritet. William Morris ursprungsidé stämde inte längre överens med hur verkligheten såg ut och han uttryckte sin frustration över denna utveckling: ”I have spent my life ministering to the swinish luxury of the rich.”.

Inte förrän på 1940-talet, i efterdyningarna av andra världskriget, började man prata om konst och massproduktion i andra ordalag. Det intogs en mer liberal inställning som uppmuntrade ett nytt socialt och kulturellt klimat. Ett klimat som möjliggjorde att konstnärers verk kunde förmedlas till vanliga människor.

Läs mer om de progressiva konstnärerna och hur denna rörelse utvecklades i Textile Design, Artists´ textiles 1940-1976 skriven av Geoffrey Rayner, Richard Chamberlain och Annamarie Stapleton. Finns att köpa i vår shop på Textilmuseet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar